Supporters van Zalikas

Zonder de hulp van al deze organisaties, bedrijven en individuen zou het bestaan van Zalikas geen realiteit kunnen zijn. Door middel van deze sponsorpagina willen we iedereen bedanken voor hun hulp en steun bij de realisatie van Stichting Zalikas Opvanghonden!