Steun onze honden

Stichting Zalikas Opvanghonden zet zich al jaren in voor het welzijn van onze honden. Dit doen we zonder winstoogmerk, en met een klein team van vrijwilligers. Omdat wij hier niets aan verdienen, zijn wij afhankelijk van steun van anderen.

Veel van de honden die bij ons in opvanggezinnen verblijven, zullen nooit de kans krijgen om een eigen baasje te krijgen. Sommige vanwege medische redenen, andere omdat zij gedragsmatig moeilijk zijn. Deze honden kosten elke maand geld. Voor deze honden zoeken wij mensen die ons willen steunen om in hun onderhoud te voorzien. Zij hebben elke dag eten en verzorging nodig. Ook worden er kosten gemaakt voor medicijnen en dierenartsbezoeken. Dit kost uiteraard veel geld. Een deel kunnen we bekostigen uit bijdragen voor plaatsingen, maar dat is zeker niet voldoende.